Hiệu trưởng

DSC_4915Họ tên: Nguyễn Bình Bông

Năm sinh: 1975.

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Chức vụ: Hiệu trưởng – Bí thư chi bộ.

Địa chỉ: Ấp 4 – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang – Trà Vinh.

Phó Hiệu Trưởng

DSC_4917

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: CĐSP Sinh.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Địa chỉ: Ấp 4 – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang – Trà Vinh.

Chủ Tịch Công Đoàn

DSC_4929

Họ và tên: Đoàn Ngọc Mười

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: ĐH Chính Trị.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng

Địa chỉ: Ấp Bến Kinh – Mỹ Long Bắc – Cầu Ngang – Trà Vinh.