Tổ Trưởng

DSC_4918

Họ và Tên: Trần Thị Den

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Địa chỉ: Ấp Bến Kinh – Mỹ Long Bắc – Cầu Ngang – Trà Vinh

Tổ Phó

DSC_4926

Họ và Tên: Bùi Minh Trung

Năm sinh: 15/07/1986

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

Email: bmtrung86@gmail.com

Điện thoại: 0933309636

Địa chỉ: Ấp Ba – Mỹ Long Nam – Cầu Ngang – Trà Vinh

Tổ viên

DSC_4922

Họ và Tên: Đặng Thị Trang Diện

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Địa chỉ: Ấp .. – Mỹ Hoà – Cầu Ngang – Trà Vinh

Tổ Viên

DSC_4924

Họ và Tên: Trầm Thị Hồng Nhi

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin

Địa chỉ: Ấp .. – Vinh Kim- Cầu Ngang – Trà Vinh