Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
33/KH-PGDĐT27/9/2023Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangKế hoạch kiểm tra năm học 2023-2024 Tải về
04/KH-PGDĐT28/02/2023Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangKế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và [...] Tải về
VB-190419/04/2018Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangVăn bản tập huấn chiều 19/04 Tải về
VB-QĐ-190419/04/2018Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangVăn bản ngày 19/04 sáng - Tập huấn Cổng thông tin Tải về