Giao lưu bóng đá

Ngày thứ 7 (21/4/2018)

Trường tổ chức giao lưu bóng đá với Đoàn trường THCS Đông Hải – huyện Duyên Hải.

Đề nghị quý thầy cô sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ.

Đúng 7 giờ, ngày 21/4/2018 (thứ 7), tập trung vào trường để đi (xe du lịch 20 chổ)

Chủ tịch công đoàn

Đoàn Ngọc Mười